Rumlik straší e-kuřáky

Stanovisko Policejního prezidia ČR

 


Kompletní přepis mé komunikace:

Dobrý den,
jsem provozovatel Internetových stránek http://www.e-cigaretafans.eu/ , kde širokou veřejnost seznamujeme s pojmem „elektronická cigareta(e-cigareta) a elektronické kouření(e-kouření)“.

Vzhledem k tomu, že dnem 1.7. 2010 vešla v platnonust tzv. Novela protikuřáckého zákona, která v sobě již zahrnuje definici elektronické cigarety, mám dotaz, zda se i na e-cigaretu vztahují omezení pro její používání, která jsou dále v zákoně uvedena jen jako místa se zákazem kouření. Je tedy inhalace výparů z e-cigarety(e-kouření) považováno za kouření a zákaz kouření se tedy vztahuje i na e-cigaretu?

Protože právě i Policie ČR provádí dohled, nad dodržováním tohoto zákona, např. na některých veřejně přistupných místech, obarcím se s tímto dotazem na Vás. Víte již jak budete nahlížet na tzv. e-kouření?   

Opověd PpČR:

Dobrý den,

stanovisko, zda inhalace výparů z e-cigarety je považováno či není považováno za kouření Vám Policie ČR nemůže poskytnout, neboť k této odpovědi není kompetentní. Na druhou stranu, zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, se týká i činnosti Policie ČR.

Podle našeho stanoviska nelze používání elektronické cigarety na místech, kde je kouření zakázáno (viz § 8 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů) kvalifikovat a postihovat jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1. písm. m) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

S pozdravem

kpt. Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí policejního prezidia ČR

Má reakce:

Dobrý den,

děkuji za vaše stanovisko. Mohu jej tedy, v nezměněné podobě, zveřejnit?

Opověd PpČR:

Dobrý den,

text, který jsem Vám zaslal, je stanoviskem Policejního prezidia ČR. K  jeho zveřejnění nemáme žádné námitky.

S pozdravem

Jaroslav Ibehej

kpt. Bc. Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR

tel.:             974 834 682     

Policejní prezidium ČR
preventivně informační odbor
Strojnická 27
170 89 Praha 7

Konec korespondence

Slavme, jásejme a oslavujme, neboť jedna ze dvou hlavních institucí, které e-kuřákům mohou znepříjemnit život, se tedy vyjádřila naprosto jasně. Policie ČR nebude e-kuřáky nijak postihovat, za e-kouření v místech se zákazem kouření.  

Podobný dotaz jsem adresoval i na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, protože  právě KHesy jsou instituce, které dohlížejí na dodržování tohoto zákona například v restauracích atp.. Jakmile obdržím odpověd a souhlas ke zveřejnění, samozřejmě se o jejich stanovisko podělím. 

 

Diskuse

Za e-cigareta fans
Rumlik
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah