Dr Farsalinos’ e-cigarette research - mezinárodní studie

  

Protože vedle v článku, by to mohlo lehce zapadnout, píši k tomu samostatnou stránku. Dr. Konstantinos Farsalinos (Kardiolog z The Onassis Cardiac Surgery Center - kardiochirurgické centrum v Athénách - sám e-kuřák) spustil mezinárodní dotazníkovou akci. Dotazník již vyplnilo více jak 15 000 lidí.

Zde je odkaz na dotazník.

Podařilo se nám ve spolupráci s uživatelem pettak(Petr Mundev) zajistit překlad dotazníku, takže je již přístupný i pro méně jazykově vybavené uživatele. Případné požadované sponzorství, je zaměřené hlavně na prodejce a obchodníky. 

Dsikusní vláno v našem fóru.

S Dr. Farsalinosem jsem si vyměnil již několik e-mailů a máme pro vás připraven i překlad jeho vyjádření k workshopu, který se uskutečnil v EP.  Zazněla tam totiž spusta takřka až mystifikací, které ale EP má za bernou minci. Dr. Farsalinos se tedy právem docela rozohnil a vše celkem solidně popsal.    

Za e-cigareta fans
Rumlik

Logo 2

Vážený Rumlíku Opravdu stačilo pouhé sdělení, že ano, logo bylo použito neoprávněně a bylo tedy odstraněno. Chcete-li se však pouštět do polemik, může být. 1) Nešlo o " ...pokus o pošpinění .." kohokoli. Šlo o pouhé konstatování faktu že je konkrétní logo použito neoprávněně. A jestliže kdokoli vystaví svůj web s logem, na nějž nemá autorská práva, pak jde přinejmenším o znak naprostého amatérismu. A jestliže logo, nad jehož tvorbou jsem společně s tvůrcem loga strávil před šesti lety mnoho hodin práce najdu na nějakém webu, těžko mohu mít k takovémuto webu důvěru, byť by jeho obsah byl sebevíce bohlibý. Ostatně - vzpomínám na vaši rozhořčenou reakci při zjištění, že někdo na Slovensku zaregistroval doménu e-cigaretafans.sk...:-) 2) Občanské sdružení není provozováno pod " záštitou " Gold Drive, jak píšete. Občanské sdružení Vapers Club - Česká asociace vapingu je jediný subjekt v této oblasti v ČR, který má členskou základnu, volené orgány, povinnost výročních valných hromad, povinnost zveřejnit své hospodaření. Jde o nástupce občanského sdružení Ekuřácký klub - spolek přátel ekouření, který jako jedný subjekt připomínkoval již v roce 2008 tehdy projednávaný protikuřácký zákon. Vámi zmiňované členské příspěvky mají pro řadové členy spíše symbolický význam - pro evidenci kolik že členů vlastně je. Nejedná se o nahodilý a stále se měnící shluk nicků, jedná se o konkrétní lidi se jmény a adresami. A můžu vás ubezpečit, že veškerý příjem z členských příspěvků půjde právě na financování odborných analýz a stanovisek v oblasti vapingu. Oproti tomu marně bádám v paměti, kdy se na podoný účel vydala byť jediná koruna, získaná z příjmů za reklamy na vašem fóru ? Chápu sice, že jednodušší je dávat odkaz a výzvu k vyplňování řeckých dotazníků na webu s neoprávněně použitým logem. A ani bych se k tomu dále nevyjadřoval. Bohužel jsem musel - viz úvod tohoto příspěvku. K otázce loga stačilo napsat to vaše P.P.S. , nebylo třeba dalších úvah a rozmělňování daného tématu.

Zajímavé, polemika nad

Zajímavé, polemika nad financováním OSka se vám zdá také již moc a stačilo by vám ono mé "P.P.S.", ale GD zde klidně může špinit a shazovat práci Dr. Farsalinose, vesele si polemizovat o financování studie(naznačovat, že jde jen o snahu získat peníze) a to je v naprostém pořádku. Takže oplácím stejnou mincí. Pokud by Váš první post, který je původcem jak mé tak reakce Dr.Farsalinose, bylo jen upozornění na logo, pak bych ostatní také neřešil a skončilo to opravdu jen tím "P.P.S".

Naznačenou informaci, že narozdíl od GD či OSka pro vaperskou komunitu nic neděláme, beru jako vtip. Pokud by eCF a podobné projekty neexistovalo, tak by GD mělo nejspíše stále jen jedinou pobočku v Praze, sotva desetinu z nových zákazníků od roku 2010(stejně jako OSko nových členů) a na našem trhu by nebyla ani polovina prodejců co je teď. Je tedy jen logické, že náklady na obranu prodeje, nese primárně ten, kdo je z nás vaperů živ(má od nás na to prostředky) a tím, že vám prodejcům dodáváme doslova tisíce zákazníků, v tom soukolí hrajeme celkem zásadní roli. Snažte se to zpochybňovat jak chcete, ale to je neoddiskutovatelný fakt. Dále už o celé záležitosti nehodlám nijak debatovat.

Comment

Hello everyone. I apologize for having to comment in english, i invite anyone to make a translation to this. Concerning the logo, i should mention that: 1. The website www.ecigarette-research.com is not my property. It is a website of volunteer consumers, where i participate and present my comments and scientific opinion without any financial compensation. The website accepted my proposal to host our survey. 2. I was informed that the logo is protected under copyright. The logo of the website was prepared by a graphics designer. He informed me that he has no copyright and i asked to be removed, althought it is not the same as the logo of Gold Drive (however, it has similar shape). 3. The comment by Gold Drive is completely unpolite and insulting. First of all, how would this logo increase the sponsorship is something that none can answer (besides Gold Drive probably?). Secondly, i have been fighting for the e-cigarettes and the users through my research more than those who get huge profits from the users without spending one euro for research. Whether we like it or not, research costs money. I think it is reasonable to expect that research is funded by those who have the profits, not by the researchers themselves. This is the case for every research project in the world (not only in medicine). If someone thinks that the e-cigarette industry should be different then it underestimates the intellectual ability of all vapers, whose money they get. I will not accept any criticism of this kind. We all know who cares for the vapers' health instead of their money...

Překlad:

Zdravím všechny, omlouvám se za komentář v angličtině, prosím, aby jej někdo přeložil. Ohledně loga musím zmínit následující: 1. Webová stránka www.ecigarette-research.com není mým vlastnictvím. Je to webová stránka dobrovolných spotřebitelů, na kterou přispívám svými komentáři a vědeckými pohledy bez nároku na jakoukoli finanční náhradu. Provozovatel stránky souhlasil s mým návrhem na umístění našeho průzkumu. 2. Bylo mi sděleno, že logo je chráněno autorským právem. Logo webové stránky bylo připraveno grafikem, který mě informoval o tom, že není držitelem vlastnických práv. Na základě toho jsem požádal o odstranění loga ze stránek i přesto, že se nejedná o logo shodné s logem Gold Drive (i když je mu svým tvarem podobné). 3. Komentáře ze strany Gold Drive jsou velmi neslušné a urážlivé. Především, nikdo (možná s výjimkou Gold Drive) neumí říci, jak by toto logo mohlo ovlivnit navýšení sponzorských příspěvků. Za druhé, za e-cigarety a jejich uživatele bojuji svým výzkumem více, než ti, kteří mají z uživatelů vysoké zisky, aniž by utratili jediné euro za výzkum. Ať se nám to líbí, nebo ne, každý výzkum stojí peníze. Myslím si, že je racionální očekávat, že výzkum budou financovat ti, kterým to může přinést zisk, nikoli sami výzkumní pracovníci. To je případ všech výzkumných projektů ve světě (nejen v medicíně). Pokud se někdo domnívá, že oblasti elektronických cigaret se to netýká, potom podceňuje intelektuální schopnosti všech vaperů, z jejichž peněz žije. Žádnou kritiku podobného druhu nepovažuji za přijatelnou. Všichni víme, kdo se o zdraví vaperů za jejich peníze stará… 

Přeložil pettak(Petr Mundev).

Logo

Dříve než začnete hromadně vyplňovat dotazníky, jak se po vás žádá, považuji za vhodné upozornit na fakt, že logo bylo použito bez souhlasu majitele autorských práv , tedy zcizeno. Samozřejmě se poté naskýtá otázka zda motivem Dr Farsalinose je opravdu svoboda vaperů , nebo získání co nejvyššího počtu oněch sponzorských příspěvků...?

Dobrý den,pokud grafická

Dobrý den, pokud grafická podoba loga ecigarette-research.com zasahuje od autorských práv Vaší společnosti, tak doporučuji vše řešit s provozovatelem oné domény. eCF si před zveřejněním a uvedením tohoto loga vyžádalo povolení na jeho použití od ecigarette-research.com a také ho obdrželo.

Pokus o pošpinění činnosti Dr. Farsalinose a jeho týmu v oblasti zdravotního aspektu vapingu, obzvláště od tuzemského prodejce e-cigaret, považuji za naprosto kontraproduktivní. Občanské sdružení, které je provozováno pod Vaší(Gold Drive s.r.o.) záštitou, také požaduje nějaké členské poplatky, ale na rozdíl od ecigarette-research.com nejsou "tak úplně dobrovolné"(pokud kdokoliv nezaplatí, tak není členem OS) a jsou požadovány i od běžných uživatelů a nikoliv jen od komerčních(právních) subjektů. S přihlédnutím k výše zmíněnému, poukazovat tedy na žádost o sponzoring, který je zcela dobrovolný a směřuje čistě na komerční(právní) subjekty a vyvozovat z toho, že za vším stojí čistě snaha o obohacení je celkem úsměvné.

P.S.

Kontaktoval jsem ecigarette-research.com s dotazem na autorská práva jejich loga. Pokud se ukáže, že se opravdu jedná o zneužití, pak na eCF samozřejmě hned vše změníme.   

P.P.S.

Ecigarette-research.com nemělo na logo autorské právo = logo upraveno. 

Děkuji

Moc děkuji za vaší práci !!!!

K tomto poděkování se

K tomto poděkování se přidávám. Tohle jsou věci, kterým je rozhodně třeba se věnovat a upozorňovat na ně. GDVC tuto pozornost nedostalo a hned se zase čertí. Tento prodejce a Club, že kope za práva a zájmy vaperů? Hmmmm
 
 
 

Facebook
 
 
Podporujeme:
 
http://www.efvi.eu/index.cs.html
 
 

  Vlastní vyhledávání

RSS kanál

Syndikovat obsah